CAD/CAM

CAD/CAM

UMS nudi širok spektar CAD/CAM usluga. Naši profesionalni 3D dizajneri, CAM inžinjeri sposobni su da izvrše bilo koju uslugu 3D modeliranja i riješe probleme dizajna i izrade kako pojedinačnih dijelova, tako i podsklopova, te cjelokupnu izradu mašina odnosno proizvoda. Također, naša baza podataka trenutno sadrži više od 150 vrsta mašina za pakovanje niza proizvoda, ali i mašina za druge namjene.

3D Modeling

3D modeli omogućavaju detaljnu 3D vizualizaciju projekata što pomaže inžinjerima i dizajnerima da bolje razumiju dizajn i identifikuju potencijalne probleme prije nego što se pojave. Pored naše osnovne djelatnosti, proizvodnje automatskih mašina za pakovanje, nudimo i usluge proračuna i izrade različitih tipova konstrukcija.

SOLID I PARAMETRIC MODELING

Najčešće korišteni tip modeliranja za generisanje 3D modela koji se dalje koriste za kreiranje sklopova s ciljem testiranja funkcionalnosti cijelog sklopa kako bi se izbjegla kolizija između pojedinih dijelova.

SURFACE, MESH, FREEFORM MODELING

Izrada modela zakrivljenih i zaobljenih površina koje nije moguće dobiti koristeći standardne metode modeliranja. Ovaj tip modeliranja daje samo vanjsku konturu proizvoda bez određene mase i volumena te se u većini slučajeva konačan prozvod ovakvih modela ipak dobija u kombinaciji sa SOLID MODELING tipom modeliranja.

SHEET METAL MODELING

Obuhvata kreiranje, modifikovanje te dokumentovanje modela sačinjenih od lima prilikom čega se dobija razvijeni uzorak spreman za proizvodnju. Dalje se određenom mašinskom obradom (rezanje, savijanje, duboko izvlačenje) dobija finalni proizvod.

ASSEMBLY MODELING

Predstavlja realistično kreiranje sklopa u kojem se komponente spajaju s ciljem definisanja boljeg, složenijeg prikaza konačnog proizvoda. ASSEMBLY MODELING omogućava vizualizaciju cjelokupnog dizajna u kontekstu realnih okruženja, otkrivanje i rješavanje problema u slučaju kolizije pozicija te izradu upustva za montažu.

CAD/CAM

ANALIZE KONSTRUKCIJA (sklopova)

Analiza konstrukcija (sklopova) pruža sigurnu simulaciju potencijalno opasnih ili destruktivnih uslova opterećenja te potencijalnu vrstu kvara posmatrane konstrukcije (sklopa), omogućavajući inžinjerima da otkriju fizički odgovor sistema (posmatrane konstrukcije) na bilo kojoj lokaciji s ciljem poboljšanja konstrukcije usljed neželjenog djelovanja bilo kakvog fizičkog napona koji bi mogao uticati na dizajn.

CAD/CAM

RENDERING

Postupak kreiranja slike  nekog modela s ciljem bolje vizualizacije proizvoda i mašinskih sklopova te prikaza istih u određenom realnom okruženju.

Bills of materials (BOM)

Omogućava prikaz komponenti i materijala koji su potrebni za izradu sklopa. BOM određenog sklopa sadrži broj, naziv i količinu pozicija te sve dodatne napomene za svaku korištenu komponentu i materijal.

2D CRTEŽI

Izrada detaljne tehničke dokumentacije za pojedinačne pozicije, podsklopove, sklopove, te izrada montažnih crteža.

CAM Usluge

Pored navedenog 3D modeliranja, nudimo i CAM usluge koje se vrše prema mogućnostima i zahtjevima klijenta. U CAM uslugama nudimo programiranje troosnih, četveroosnih i petoosnih vertikalnih glodalica, te programiranje CNC mašina za obradu struganjem.

Pored standardnog programiranja, putem Fusion 360 nudimo i ispitivanje pozicija kao na koordinatnim mjernim mašinama (CMM) na našim CNC uređajima (HAAS VF2YT i HAAS VF10).

Mjerenje CMM

CAD/CAM

Kontrola proizvoda

Upotrebom savremenih mjernih uređaja i stručnim osobljem garantujemo kvalitet, sljedivost, ponovljivost i pouzdanost proizvoda sa potpunom pratećom tehničkom dokumentacijom.